CLEANSYMAG

Innowacyjny system zmiękczania wody, który poprawi jakość Twojego życia

Komfort dobrej jakości wody w każdej kropliZanieczyszczenia pochodzące z wody, mają wpływ nie tylko na nasze zdrowie. W naszych domach, korzystamy z wody na tysiące różnych sposobów, nie tylko do picia. Jej zła jakość wywołuje liczne niedogodności i problemy w codziennym życiu. Odkładający się kamień to jeden z poważniejszych problemów – tworzy się nieustannie, zwłaszcza kiedy podgrzewamy wodę. Kamień w szczególności powstaje z twardej wody, czyli tej, z której korzystamy na co dzień.
Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem, przenikając przez glebę i skały rozpuszcza i wchłania minerały – głównie wapń i magnez. To minerały sprawiają, że woda staje się twarda. Im bardziej jest nimi nasycona, tym staje się twardsza.
 
W jaki sposób CleanSymag oddziałuje na wodę? 
 
CleanSymag, założony bezpośrednio na rurę wytwarza pole elektromagnetyczne.
Jest to pole o zmiennej częstotliwości akustycznej, zmieniające się w zakresie 1 – 5 KHz.
Różne częstotliości odziałują na różne minerały. Pod wpływem takiego pola dochodzi do zerwania wiązań międzycząsteczkowych w minerałach, które następnie wiążą się z cząsteczkami wody.

Kryształy wapnia i innych minerałów, które w twardej wodzie mają ostre kształty stają się mniejsze i bardziej opływowe i tracą zdolność do wiązania się z innymi cząsteczkami.

W wyniku mikrotarć pomiędzy cząsteczkami minerałów, a osadami dochodzi do rozpuszczenia i usunięcia kamienia kotłowego.

Sole mineralne nie krystalizują się na ściankach instalacji i urządzeń.

Z łatwością zostają usunięte, co zapobiega tworzeniu się kamienia.
Pod wpływem pola magnetycznego zmniejsza się napięcie powierzchniowe wody, która staje się lepszym rozpuszczalnikiem.

Woda po przejściu przez cleanSymag nie zmienia podstawowych właściwości organicznych i chemicznych. Nadal posiada tą samą twardość, ale nabiera ona właściwości wody miękkiej.

Wytworzone pole umożliwia lepszą rozpuszczalność tlenu w wodzie i stabilizuje pH. CleanSymag zwiększa przyswajalność wody przez człowieka, dzięki większej ilości rozpuszczonego w niej tlenu i zawartości jonów wapnia.

cleanSymag poprawi wygląd Twojego prania.